Frem- og efterlysninger

Er din kat løbet bort, eller har du fundet en kat der ser ud til at være løbet hjemmefra, kan du benytte dig af vores Frem
og efterlysnings sider,  hvor der står nærmere beskrevet
hvordan du skal forholde dig

*Bemærk*

Der har fra et medlems side været en forespørgelse omkring opsætning af frem/efterlysnings sedler på lygtepæle i Fredericia Kommune ved borkommende katte. Denne forespørgelse blev indsendt til Fredericia Kommune.

 

Ihht. lov om offentlige veje § 102 kræver det vejbestyrelsens tilladelse at hænge plakater op.

 

Kommunen der er vejmyndighed for offentlige veje (dog ikke statsveje) og private fællesvej i by, meddeler hermed tilladelse til at der. Ifbm. frem/efterlysningen af bortkommende katte, må ophænges indtil 20 plakater i størrelse A4. Plakaterne må hænge i maksimalt tre uger, og må kun opsættes på lygtepæle. Plakaterne skal være henvendt til den gående trafik, og må således ikke vende ud mod kørebanen. Plakaterne og ophængningsmateriale skal fjenes når perioden udløber.

 

Denne tilladelse gælder for ”Danske Kattevenner” og denne forenings samarbejdspartenere (herunder privat personer).